The meaning of a watch

Å leve livet et år slik vi har levd har en kost å betale. Nå skryter jeg ikke, heller klager jeg ikke; det er bare fakta.

Det har egentlig gjort godt å ikke være så opphengt i alt det materialistiske som svirrer rundt deg, og heller hatt fokuset på det som varer evig her i livet. Nå som vi flytter hjem, er det fort gjort å dette oppi «alt jeg MÅ ha» bobla igjen. Jeg har sittet i timesvis, sett på interiør, sett på klær, sett på klokker og smykker og alt jeg ønsker meg som jeg føler jeg MÅ ha. Jeg har stresset litt.

Søndagskveld dro jeg på møte. Jeg var klar for å komme meg litt bort fra alt det overfladiske igjen, og poppe bobla mi. Mens jeg satt der på sete mitt klar for at møtet skulle starte kom det en venn opp til meg. Gud hadde talt til henne. Sagt til henne at hun måtte gi meg en klokke. Hun hadde håpet hun ville finne meg, og meg var den første personen hun så når hun kom inn døra.

Jeg kan love deg at bobla mi sprakk. Tårekanalene mine sprakk også. Noe så enkelt som en klokke, klokker som jeg har sett på, ønsker meg og skrevet opp på lista mi over alt jeg føler jeg må ha når jeg kommer hjem. Han bryr seg til og med over de minste detaljene, han så at jeg ønsker meg en klokke og gav meg en klokke. Et minne på at Han er alt jeg trenger, han er intim og ser hver lille ting jeg trenger og ønsker meg. Gud bryr seg nok om mine ønsker at han legger merke til at jeg ønsker meg en klokke. Hvordan kan jeg da stresse over alt det andre vi trenger?

HAN er alt jeg trenger ❤

It has really been good for us not to be so caught up in all that materialistic that swirl around us, and instead focus on what is eternal this year. Knowing that we are moving home, it is easy to get caught up in «all the MUST haves» bubble again. I have sat for hours, looking at furniture, clothes, watches and jewelry and everything I wish I had.

Sunday evening I went to church. I was ready to get a little bit away from all the superficial stuff, and focus again. As I sat there in my seat waiting for the service to start a friend came over to me. God had spoken to her, told her she had to give me a watch. She had hoped she would find me, and I was the first person she saw when she entered the door.

I can promise you that my bubble burst. My tears to. Something as simple as a watch, a watch that I have looked up on the internet, that I have wanted, and written up on my list of everything I feel I need when I get home. HE cares even on the smallest details, he saw that I want a watch and gave me a watch. It is a reminder that HE is everything I need, HE is intimate and sees every little thing I need and want. God cares enough about my wishes that He noticed that I wanted a watch. How can I stress over everything else we need?

HE is everything I need ❤

Reklamer